Ing.Milič Jiráček,CSc.

Narozen 21.10.1922 ve Vysokém Mýtě.

Vzdělání.

Absolvoval ČVUT, elektrotechnické inženýrství v r.1951, v r.1964 obhájil kandidátskou práci.

Zaměstnání.

Pracoval od r.1948 ve VÚFT, později VÚZORT jako vědecký pracovník (el. a opt.měřicí postupy a přístroje pro senzitometrii a optiku, jakost zobrazení), 1960-1982 ve VÚMS (prvky počítačů, aplikovaná optoelektronika, optické komunikace a holografické paměti), do r.1986 ve VZLÚ (průhledový zobrazovač).

Přednášel na PFŠ (1953-1964), FAMU (1954-1956), VÚT Brno (1977-1981) a na Palackého univerzitě v Olomouci (1977-1992). V r.1950 obdržel čestnou cenou za práci na stereoskopickém filmu, v r.1989 medaili K.Plicky, v r.2000 čestnou cenou Komory fotografů ČR. Je autorem samostatných i společných publikací, překladů, řady vědeckých a odborných prací a přednášek a velkého počtu popularizačních článků. Nyní publikuje především o fotografii, zvláště digitální, aplikované optoelektronice, zabývá se studiemi z dějin fotografie.

Publikační činnost

Zpět na hlavní stránku

 

Komentáře a poznámky zasílejte na: milic@jiracek.cz

Poslední úpravy : 9. 5. 2001