Publikační činnost

 

Samostatné:

Fotografická optika, Orbis, Praha 1956;

Fyzikální základy filmové mechaniky, ÚŘ ČSF, Praha 1962;

Ostrost a osvit fotografického obrazu, Orbis, Praha 1965;

Základy filmové optiky, SPN, Praha 1965;

Laboratorní cvičení (pro PFŠ), SPN, Praha 1966;

Optické komunikace, NADAS, Praha 1978;

Optický vláknový gyroskop, studie pro obranný výzkum, 1984;

Číslicové počítače II.Optoelektronické soustavy, SNTL, Praha 1980;

Základy aplikované optoelektroniky, UP, Olomouc 1990;

Fotografujeme kompaktním přístrojem, Dona, Č.Budějovice 1995;

Stereoskopický film, NFA, Praha 1997;

 

Ve spolupráci:

Hálová A., Jiráček M., Morávek J.: Fotografický slovník, Orbis, Praha 1955;

Příručka pro promítače, Naše vojsko, Praha 1956;

Jiráček M., Eigl.J.: Filmová technika (kamery), SPN, Praha 1969;

Logické integrované obvody a jejich použití, VÚMS, Praha 1970;

Praktická fotografie (encykl.), SNTL, Praha 1972;

Film a filmová technika (emcykl.), SNTL, Praha 1974;

Televizní výkladový slovník, ČST, Praha 1978;

25. 6.2000 Jiráček M., Sobol A.: Optoelektronika ve výpočetní technice, SNTL, Praha 1983;

Číslicové počítače I-II., SNTL, Praha 1983;

Výpočetní a řídící technika (encykl.), SNTL, Praha 1986;

Jerhot J., Jiráček M.: Optoelektronika, VŠSE, Plzeň 1987;

Letecká přístrojová technika II., ČVÚT, Praha 1990;

Učebnice fotografie, Komora fotografů

Příspěvky do encyklopedií a souborných prací:

Encyklopedie Diderot, Praha;

Malá ilustrovaná encyklopedie, ED, Praha;

Fotografická technika mezi dvěma válkami, Studie o technice v českých zemích 1918-1945, NTM, Praha;

Senzitometrie, Studie o technice v českých zemích 1945-1992, (v tisku);

Technická encyklopedie, ED, Praha (v tisku);

 

Překlady:

Kačerovič A.N.: Akustika filmových studií a kin, SNTL, Praha 1953;

Korovkin: Kontrola a oprava filmových kopií, ČSF, Praha 1953;

Koroleva A.N.: Technika promítání kinematografických filmů, ČSF, Praha 1955;

Parfentěv A.: Fyzika a technika zápisu zvuku na kinematografickém filmu, ČSF, Praha 1956;

Kolli N.: Fotografická praxe v kroužku, Orbis, Praha 1956;

Malt B.A.: Usměrňovače a zesilovače, ČSF, Praha 1958;

Goldovskij E.M.: Základy širokoúhlého filmu, ČSF, Praha 1958;

Schrader H.: Snímky zblízka, Orbis, Praha 1959;

Katys G.P.: Optoelektronické zpracování informace, SNTL, Praha 1978;

Účast na překladech: Kronika techniky, Fortuna print, Praha 1993;

Slovník Bertelsman, Klub čtenářů-Odeon, Praha 2000.

Historické práce: Mahler, dějiny fot., senzitom., 100 let, skauti,

mýtští fotografové,

 

Elektronika ve fotografii,

ST č.3,4 1992, str.98-100, 140-144;

Digitální automatika videokamer,

SE č.1, 1993, str.7-10;

Stereoskopická televize bez brýlí,

ST č.7, 1993, str.275-276;

Snímací hlavy optických disků,

ST č.4, 1993, str.131-133;

Novinky snímací videotechniky,

ST č.10, 1993, str.398-399;

Tři neobvyklé videoprojektory,

ST č.2, 1994, str.60-61;

Plochá obrazovka,

ST č.6,7, 1994, atr.235-238, 285-288;

Výhledy optického záznamu informace,

ST č.4, 1995, str.147-151;

Digitální fotografie,

ST č.9, 1995, str.379-382;

Rastry, čáry, obrazové body,

ST č.6, 1996, str.3-4;

Prostorový obrazový záznam,

ST č.2, 1997, str.17;

Zrcátkový projektor,

ST č,4, 1997, str.8;

DVD - univerzální disk,

ST č.5, 1997, str.7-9;

Digitální fotopřístroje,

ST č.11, 1998, str.21-24;

Mikromechanická optika,

ST č.12, 1998, str.17-19;

Emisní ploché obrazovky,

ST č.3, 1999, str.20-22;

Principy pamětí pro třetí tisíciletí,

ST č.5, 1999, str.3-5;

Informační základy komprese dat,

ST č.12, 1999, str.16-17;

Komprese obrazu - postupy a možnosti,

ST č.1, 2000, str.21-24;

Standard komprese JPEG,

ST č.4, 2000, str.27-29;

Některé otázky inkoustového tisku,

ST č.9, 2000, str.20-22;

Digitální fotografie v roce 2000,

ST č.12, 2000, str.9-11;

Digitální kinematografie.

ST č.3, 2001, str.3-5;

Organické displeje.

ST č.5, 2001, str.7-9;

Optoelektronické paměti s diskrétním zápisem informace,

JMO č.7, 1971, str.190-192;

Rastrová optika a věta o výběru,

JMO č.10, 1971, str.269-270;

Fotografická emulze, prostředí pro záznam informace,

JMO č,6, 8, 1972, str. 145-147, 201-203;

Číslicové zpracování obrazových dat,

JMO č.3, 4, 1976, str.81-85, 111-114;

Optické diskové paměti,

JMO č.7, 1987, str.191-201;

Cesty a výhledy fotografické techniky,

JMO č.4, 1990, str.97-106;

Laserové tiskárny,

JMO č.12, 1987, str.357-364;

Konstrukce průběhu moiré,

JMO č.9, 1999, str.284-286;

Senzitometrie digitálního obrazu,

JMO č.11-12, 1999, str.365-369;

Hloubka ostrosti snímků digitálními přístroji,

JMO č.2, 2000, str.61;

Barva v digitální fotografii,

JMO č.3, 2000, str.86-90;

Rozlišení v digitálním obraze,

JMO č.9, 2000, str.239-242;

Digitální fotografie - začátek 21.století.

JMO č.3, 2001, str.92-93;

Fourierův integrál a hodnocení optického zobrazení,

Film.technika, č.1, 1965, str.3-20;

Budeme fotografovat na magnetický disk?

Čs.čas. pro fyz., A32, 1982, str.405-407;

Návrat magnetooptického záznamu informace,

Čs.čas. pro fyz. A34, 1984, str.608-613;

Optický záznam informace

Výběr informací č.4, 1988, str.477-486;

 

Elektronická fotografie,

Video a film č.1, 1992, str.15;

Projektory televizního obrazu,

Video+film č.1, 1991,str.87;

Obrazový záznam Holotape,

Amat.film č.5, 1974, str.112-113;

Ploché obrazovky na pořadu dne,

Video+film č.6, 1992, str.141;

Obrazové tiskárny,

Amat.film a video, č.7, 1990, str.159, 166;

Cesty k digitální fotografii,

Comp.world č.13, 1997, str.21-23, 26;

Zpracování obrazové informace,

Čs.fotogr. č2., 1974, str.90-91;

Číslicové ovládání fotografického přístroje,

Čs.fotogr. č.6, 1981, str.284-286;

Sondy do budoucnosti,

Čs.fotogr. č.2, 3, 1982, str.80-82, 128-130;

Další inovace magnetického záznamu obrazu,

Čs.fotogr. č.4, 1985, str.177;

Novinky v magnetickém záznamu obrazu,

Čs.fotogr. č.12, 1985, str.571;

Systém Canon pro magnetický záznam obrazu,

Čs.fotogr. č.2, 1987, str.77-8;

Zvítězí elektronika?

Čs.fotogr. č.4, 1988, str.179;

Fotografie a magnetický záznam obrazu,

Čs.fotogr. č.9, 1988, str.426-427;

Kam směřuje fotografická technika?

Čs.fotogr. č.11, 12, 1988, str.514-515, 560-562;

Konkurenti nebo společníci?

Čs.fotogr. č.8, 1989, str.366-368;

Piezoelektřina ve fotografické technice,

Čs.fotogr. č.9, 1989, str.414-415;

Elektronické kopírovací soustavy,

Čs.fotogr. č.2, 1990, str.79;

Novinky stil-videa,

Čs.fotogr. č.7, 1990, str.331;

Fuzzy logika a fotopřístroje,

Fotografie č.1, 1991, str.44-45;

Fotografická kompaktní deska,

Fotografie č.3, 1991, str.40-41;

Kodakův Premier,

Fotografie č.4, 1991, str.39-40;

Akumulátory nebo baterie?

Fotografie č.9, 1992, str.47;

Televizní diaprojekce,

Fotografie č.6, 1993, str.47;

Digitální převrat?

Fotografie, č.6, 1993, str.38-39;

Mezníky obrazového záznamu,

Fotografie č.11, 1993, str.40;

Alternativy digitalizace,

Fot.mag. č.1, 1994, str.40;

Novinky CD,

Fot.mag. č.3, 1994, str.41,V;

Důvěryhodná kamera,

Fot.mag. č.6, 1994, str.37;

Fototelegrafie, předchůdce obrazové digitalizace,

Fot.mag. č.7, 1994, str.33;

Kamery pro 21.století,

Fot.mag. č.2, 1997, str.27-29;

Digitální zobrazování,

Fot.mag. č.2., 1997, str.45,46,VII;

Elektron ve fotografii,

Fot.mag. č.7, 1997, str.24;

Digitální fotoaparáty a jejich části,

Fot.mag. č.10, 1997, str.31-33;

Kam s nimi?

Fot.mag. č.2, 1998, str.35-37;

Spotřeba digitálních kamer,

Fot.mag. č.10, 1998, str.33;

Snímání digitálního obrazu,

Fot.mag. č.8, 1999, str.30-31;

Snímání digitálního obrazu,

Fot.mag. č.2, 2000, str.34-35;

Nový typ snímacího obvodu,

Fot.mag. č.4, 2000, str.35;

Pohybová neostrost v digitální fotografii,

Fot.mag. č.5, 2000, str.35;

Stav a problémy digitální fotografie,

Fot.mag. č.10, 2000, str.31-33;

Malý a účelný Sony DSC-P1,

Fot.mag. č.12, 2000, str.35;

Voštinový CCD v praxi,

Fot.Mag. č.12, 2000, str.36-37;

Problémy zavádění nové technologie,

Fot.Mag. č.1, 2001, str,32-33;

Jak vstoupit do digitálních vod, Fot.Mag. č.3,4, 2001, str.30-31;34-35;